Hau-Hau Champion ja ilmastokompensaatio

Kompensoitu hiilitassunjälki

 

Suurin osa koiriemme muodostamasta hiilijalanjäljestä syntyy ruokakupin sisällöstä, jonka vuoksi yhtenä ilmastotekona kompensoimme jatkossa kaikkien kuivaruokiemme hiilijalanjäljen. Meille hiilijalanjäljen laskenta on tärkeä osa kehittymistä. Haluamme tietää tuotteidemme ympäristövaikutukset tarkkaan. Kun tiedämme, mistä ja miten päästömme muodostuvat, voimme toimia niiden vähentämiseksi, esimerkiksi ohjata tuotekehitystämme ja valikoimiamme kohti matalamman hiilijalanjäljen tuotteita. Tällä puolestaan on laaja merkitys, sillä myymme suuria määriä koiranruokaa suomalaisille koiranomistajille vuosittain. 

Haluamme tehdä ympäristön kannalta parempia valintoja ja teemme jatkuvasti töitä pienentääksemme hiilijalanjälkeämme. Nyt tehty laskenta ja kompensaatio ovat vasta alkua. Tiedämme, että paljon on vielä tehtävää, mutta olemme iloisia ja ylpeitä, että olemme ottaneet tämän ison ja tärkeän askeleen.

Kuivaruokiemme hiilijalanjäljen arvioinnissa on otettu huomioon kaikkien kuivaruokiemme tuotantoprosessit: raaka-aineiden hankinta, viljely, karjankasvatus, jalostaminen, pakkaaminen sekä kuljetus Suomessa sijaitseviin myyntipisteisiin. Lisäksi hiilijalanjäljen laskennassa on otettu huomioon kuivaruokapakkauksiemme ja niiden kuljetukseen tarvittavien pakkausten päästöt. 
 

 

Hyvinvoiva maapallo Hau-Hau

TIESITKÖ TÄMÄN MAAPALLOSTAMME?

Ilmaston kannalta ei ole väliä, missä kasvihuonekaasuja tuotetaan ja missä niitä vältetään  kaikki teot ilmaston hyväksi koskettavat koko maapalloa. Siksi yhdessä paikassa tuotetut päästöt voidaan hyvittää vähentämällä päästöjä toisessa maassa. Kuivaruokiemme aiheuttamien päästöjen hyvitys lasketaan niiden todellisten, ilmastoon vaikuttavien päästöjen perusteella aina tuotantoketjusta niiden toimituksesta myymälöihin asti.

Tuemme kompensoinnilla uhanalaisia lajeja

 

Hau-Hau Championin kuivaruokien hiilijalanjäljen hyvittäminen tapahtuu osallistumalla ilmastonsuojeluprojekteihin, joilla tuetaan uusiutuvien energiavarojen käyttöä, edistetään energiatehokkuutta tai keskitytään vähentämään metaanipäästöjä. Tavoitteisiin voidaan päästä esimerkiksi kehittämällä teknologiaa tai istuttamalla lisää metsiä. Ilman päästöjenvähennysohjelmista saatavaa tukirahoitusta tämän kaltaiset projektit eivät toteutuisi. 

On luonnollista, että eläimet ovat lähellä sydäntämme. Sen vuoksi hyvitämme hiilijalanjälkemme kahden kompensointiprojektin
kautta, jotka tukevat kahden uhanalaisen lajin luonnollisen elinympäristön säilyttämistä. 

 

1. Ruanda: Tehokkaat liedet säästävät vuorigorillojen elintilaa


Polttopuun käytön vähentämisen ansiosta metsien hakkuut vähenevät, Ruandan eläimille jää enemmän elintilaa, ilmakehään pääsee vähemmän kasvihuonekaasuja, aikaa ja rahaa säästyy sekä naisten ja tyttöjen terveys paranee. Näihin tavoitteisiin päästään myymällä tuettuja energiatehokkaita liesiä perheille, jotka asuvat Luoteis-Ruandassa Volcanoes-kansallispuiston ympäristössä. 

LUE LISää myclimaten sivulta 

Gorilla ja Hau-Haun ilmastokompensaatio
Tansanian metsät ja eläimet, ilmastokompensaatio

2. Tansania: Metsien suojelu alkuperäisväestön, villieläinten ja ilmaston hyväksi


Projektin avulla pyritään takaamaan alkuperäisväestön maanomistusoikeudet ja yhteisön maankäyttösuunnitelmien toteutuminen järjestämällä metsiensuojeluun liittyvää toimintaa. Hakkuiden vähentäminen ehkäisee kasvihuonekaasujen vapautumista ilmakehään ja varmistaa uhanalaisten eläinten kulkuyhteydet Yaeda-laakson ja Ngorongoro-ylänköjen välillä.

Tutustu lisää myclimaten sivulla

Maapallon ilmastossa on esiintynyt vaihtelua miljoonien vuosien ajan. Ilmakehän koostumus on kuitenkin muuttunut teollistumisen alusta lähtien kasvihuonekaasupäästöjen seurauksena. Tämä ihmisen aiheuttama maapallon lämpeneminen voimistaa luonnollista kasvihuoneilmiötä ja johtaa havaittaviin muutoksiin ilmastossa. Ilmaston lämpenemisellä on merkittävä vaikutus ihmiseen ja luontoon.

Jos kasvihuonekaasupäästöjä ei pystytä välttämään tai vähentämään, niitä voidaan ainakin hyvittää ilmastonsuojeluprojekteilla. Ilmaston kannalta ei ole väliä, missä kasvihuonekaasuja tuotetaan ja missä niitä vältetään. Siksi yhdessä paikassa tuotetut päästöt voidaan hyvittää myös vähentämällä päästöjä toisessa, kauempanakin sijaitsevassa paikassa. Tuotteen tai palvelun aiheuttamien päästöjen hyvitys lasketaan niiden todellisten, ilmastoon vaikuttavien päästöjen perusteella. Kompensointi tapahtuu päästöhyvitysten muodossa niin kutsuttuina päästövähennysyksikköinä. Hyvitykset käytetään esimerkiksi uusiutuvan energian tai maan ja metsien kestävää käyttöä tukeviin projekteihin.

Ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos on yksi 2000-luvun suurimmista haasteista. Paras keino on välttää hiilidioksidin muodostumista aina kun mahdollista. Aina päästöjä ei kuitenkaan voida välttää kokonaan, sillä jotkut päästöt syntyvät sellaisessa liike- tai yksityisessä toiminnassa, joka ei ole vältettävissä – esimerkiksi kuivaruokiemme raaka-aineiden kuljetus. Koska ilmaston kannalta tärkein asia on vähentää päästöjä ympäri maailmaa, välttämättömät päästöt voidaan kompensoida sijoittamalla ilmastonsuojeluprojekteihin.

Näin ollen hiilipäästöjen hyvittäminen on tehokas tapa suojella ilmastoa, edellyttäen, että hyvitystapa täyttää tietyt laatukriteerit.

Hau-Haun kuivaruokien tuotantoketjun hiilijalanjäljen määrittämisessä apunamme on sveitsiläinen, voittoa tavoittelemattoma järjestö Myclimate. Meille on erityisen tärkeää tehdä yhteistyötä Myclimaten kaltaisen, kansainvälisesti toimivan kumppanin kanssa, jolla on monen vuoden kokemus ilmastonsuojelusta, ja jonka varojenkäyttö on avointa.

Myclimate on suorittanut niin kutsutun elinkaariarvioinnin (LCA), jossa on huomioitu kaikki kuivaruokiemme tuotantoketjusta sekä niiden toimituksesta Suomessa sijaitseviin myyntipisteisiin aiheutuneet päästöt.

Arvioinnin kohteena ovat kaikki kuivaruoan tuotantoprosessit: raaka-aineiden hankinta, viljely, karjankasvatus, jalostaminen, pakkaaminen ja kuljetus Suomessa sijaitseviin myyntipisteisiin. Vastaamme kuivaruokapakkausten sekä niiden kuljetukseen tarvittavien pakkausten päästöistä. Olemme myös kehittäneet kuivaruokiemme pakkauksista entistä paremmin kierrätettäviä, jotta tuotteen lopullinen hävitys kuormittaisi ympäristöä mahdollisimman vähän. Kaikki kuivaruokapakkauksemme saavat ylleen täysin kierrätettävän, monomateriaalista valmistetun pakkauksen, joka voidaan hyödyntää myös uusiomuovikäyttöön eikä se kuormita muovinkierrätysjärjestelmää. 

Hau-Hau Champion tehtaan työntekijöitä

Laatua, jonka takana seisomme

Tuotteidemme ensiluokkaisen laadun takeena on huippuluokan tuotekehitys sekä kymmenien vuosien kokemus. Kehitämme ja valmistamme tuotteemme huolellisesti, aina koirien hyvinvoinnin ehdoilla. 

LUE TUOTTEIDEMME VALMISTUKSESTA

Vastuulliset, helposti kierrätettävät pakkaukset

Kehitämme tuotteidemme pakkausmateriaaleja jatkuvasti yhä käyttäjä- ja ympäristöystävällisempään suuntaan. Kehitystyön ansiosta kuivaruokamme ovat saaneet ylleen uuden, ympäristöystävällisemmän materiaalin.

LUE LISÄÄ PAKKAUSTEN KIERRÄTYKSESTÄ

Hau-Hau Champion kierrätettävä pakkaus
Hau-Hau Champion kuivaruoat

Maistuva ruoka on jokakoiranoikeus

Herkullisen lihaisat ja vehnättömät Hau-Hau Champion koiran kuivaruoat ovat löytyneet suomalaisten koirien ruokakupeista jo vuosikymmenten ajan. Koirien ehdoilla kehitetyt reseptit sisältävät kaikki koirasi tarvitsemat ravintoaineet tasapainoisessa suhteessa.

LÖYDÄ KOIRASI SUOSIKKIRUOKA