Tietosuojaseloste

Tästä selosteesta löydät tarkempia tietoja siitä, kuinka me Prima Pet Premium Oy:ssä keräämme, säilytämme ja käytämme verkkosivuvierailijoidemme, meihin yhteydessä olevien tahojen ja uutiskirjeen tilaajien henkilötietoja. Lisäksi tämä tietosuojaseloste koskee järjestämiemme kilpailujen yhteydessä tapahtuvaa henkilötietojen käsittelyä.

Rekisterin nimi

Prima Pet Premium Oy:n Kilpailu-, markkinointi- ja asiakaspalauterekisteri

Rekisterinpitäjä

Prima Pet Premium Oy (”Prima Pet Premium”), Kuokkamaantie 4, 33800 Tampere, puh. (03) 357 8950

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Lauri Itävuori, tietosuoja@primapetpremium.fi, Kuokkamaantie 4, 33800 Tampere

Käsiteltävä henkilötiedot, käsittelyn tarkoitus sekä oikeusperuste

Käsittelemämme henkilötiedot voidaan jaotella sen mukaan, mikä on suhteesi meihin.

Jos olet verkkosivujemme vierailija, keräämme sinusta seuraavia pakollisia tietoja:
•    IP-osoite
•    Tieto hyväksytyistä ja hylätyistä evästeasetuksista

Vierailijoista keräämiämme valinnaisia tietoja ovat:
•    Kielisyysasetuksia ja sijaintitietoja
•    Verkkoselain- ja päätelaitetietoja
•    Sivuston käyttötietoja
•    Markkinoinnin kohdentamiseen liittyviä tietoja

Keräämme henkilötiedot käyttämällä sivustolla evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan päälaitteellesi verkkosivuamme käyttäessäsi. Evästeiden avulla mahdollistetaan verkkosivujen toiminnallisuudet ja parannetaan käyttäjäkokemustasi. Osa evästeistä on välttämättömiä, jotta verkkosivu toimii. Lainsäädännön mukaan voimme tallentaa välttämättömiä evästeitä laitteellesi. Evästeiden kautta kerättäviä henkilötietoja käsitellään verkkosivujemme tarjoamiseksi, kehittämiseksi sekä tilastoimiseksi. Lisäksi voimme käsitellä em. henkilötietoja kehittääksemme liiketoimintaamme sekä markkinointiin. Käsittely muiden kuin välttämättömien evästeiden kohdalla perustuu suostumukseesi. Mikäli et hyväksy kaikkien evästeiden käyttöä, ei verkkosivumme välttämättä toimi kaikissa tilanteissa parhaimmalla mahdollisella tavalla tai kaikki verkkosivujemme ominaisuudet eivät ole käytettävissäsi. Osa evästeistä on kolmansien osapuolten asettamia. Lisätietoja käyttämistämme evästeistä löytyy verkkosivujemme evästebannerista, josta pääset hallitsemaan evästeasetuksiasi.

Jos otat meihin yhteyttä käyttäen verkkosivujen yhteydenottokanavaa, lähettämällä meille sähköpostia tai olemalla meihin muulla tavoin yhteydessä, keräämme sinusta seuraavia mahdollisia tietoja:
•    Nimi
•    Yhteystiedot (puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite)
•    Tilinumero
•    Muut mahdolliset tiedot, joita yhteydenotossasi tai sitä seuraavassa yhteydenpidossa meille annat

Keräämme henkilötiedot sinulta itseltäsi. Tietoja käytetään yhteydenottoasi koskevan asian hoitamiseksi sekä yhteydenpitoon kanssasi tai edustamasi organisaation kanssa. Lisäksi tietoja voidaan käyttää liiketoimintamme suunnitteluun ja kehittämiseen sekä asiakaspalvelijoiden kouluttamisessa. Käsittely perustuu oikeutettuun etuumme harjoittaa liiketoimintaamme sekä ylläpitää ja hoitaa asiakassuhteitamme.

Jos olet uutiskirjeen tilaaja, keräämme sinusta seuraavia tietoja:
•    Nimi
•    Sähköpostiosoite

Keräämme henkilötiedot sinulta itseltäsi, kun tilaat uutiskirjeen. Uutiskirjeen osalta käsittely perustuu suostumukseesi ja voit peruuttaa sen milloin tahansa klikkaamalla uutiskirjeen alalaidasta löytyvää peruuttamislinkkiä. Käytämme henkilötietoja uutiskirjeen ja siihen sisältyvän markkinointimateriaalin toimittamiseksi sinulle. Mikäli et toimita meille uutiskirjeen tilaamisen edellyttämiä henkilötietoja, emme voi tarjota sinulle uutiskirjettä. 

Jos osallistut järjestämäämme kilpailuun, keräämme sinusta seuraavia mahdollisia tietoja:
•    Nimi
•    Yhteystiedot (puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite)
•    Muut mahdolliset kunkin kilpailun edellyttämät tiedot (esim. tiedot lemmikeistäsi tai mahdollinen valokuva) ja kilpailuun osallistumisen yhteydessä meille antamasi tiedot
Keräämme henkilötiedot sinulta itseltäsi osallistuessasi kilpailuun. Tietoja käsitellään kilpailun toteuttamiseksi ja käsittely perustuu suostumukseesi. Mikäli et toimita meille kilpailun osallistumisen edellyttämiä henkilötietoja, et voi osallistua kyseiseen kilpailuun.

Henkilötietojen säilyttäminen

Verkkosivustovierailijat Verkkosivuston evästeiden personointi-, mainonta-, analysointi- ja tilastointitietoja säilytetään 24 kuukautta. Tämän jälkeen henkilötiedot poistetaan automaattisesti. 

Yhteydenotot Yhteydenottolomakkeiden tai muun yhteydenottotavan kautta annettuja tietoja säilytetään yhteydenoton käsittelyn ja mahdollisen tilastoinnin kannalta kohtuullisen ajan, jonka jälkeen tiedot poistetaan tai ei-yksilöivät tiedot anonymisoidaan.

Uutiskirjeet Uutiskirjeen tilaamista koskevia henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun rekisteröity on uutiskirjeen tilaaja.

Kilpailut Kuluttajakilpailuiden ja arvontojen osalta henkilötietoja säilytetään 6 kuukautta kilpailun tai arvonnan suorittamisesta, jonka jälkeen tiedot poistetaan.

Edellä mainittujen säilytysaikojen lisäksi voimme säilyttää henkilötietoja pidempiä aikoja siinä määrin, kun se on tarpeen oikeusvaateisiin vastaamiseksi ja puolustautumiseksi tai sovellettava lainsäädäntö niin edellyttää. 

Tietojen luovutukset

Saatamme käyttää alihankkijoita osan rekisterin henkilötietojen käsittelyssä. Vastaamme alihankkijoiden toimista kuin omistamme ja huolehdimme siitä, että alihankkijat käsittelevät henkilötietoja vain tässä tietosuojaselosteessa esitettyihin tarkoituksiin sekä ohjeidemme ja soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Muille tahoille voimme luovuttaa ja/tai siirtää henkilötietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 

Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille anonymisoidussa muodossa niin, että yksittäisiä käyttäjiä ei voida tunnistaa, jolloin ei ole kyse henkilötiedoista.

Tietojen käsittelyn teknisen toteutuksen takia osa henkilötiedoista saattaa fyysisesti sijaita Euroopan Unionin ulkopuolisilla palvelimilla. Kaikki siirrot toteutetaan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, esimerkiksi käyttämällä Euroopan komission antamia vastaavuuspäätöksiä tai Euroopan komission hyväksymiä vakiolausekkeita sekä tarvittaessa täydentäviä suojatoimia. Evästeiden osalta henkilötietoja käsitellään Google Analytics-palvelussa, jolloin nämä tiedot välitetään Googlelle. Lisätietoa Googlen tietosuojaehdoista löydät täältä: www.google.fi/policies/privacy/partners/. Yhteydenotto-, reklamaatio-, tyytyväisyystakuu- ja jälleenmyyjälomakkeilla kerättäviä henkilötietoja säilytetään Zendesk-palveluntarjoajan palvelimilla EU:n alueella. Lisätietoa Zendesk-palvelun henkilötietojen käsittelystä löydä täältä: https://www.zendesk.com/trust-center/. Uutiskirjeen tilaustietoja säilytetään Mailchimp-palvelussa. Lisätietoa Mailchimp-palvelun henkilötietojen käsittelystä löydät täältä: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Muutoin henkilötietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle. Jos siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle olisi henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, noudatettaisiin siirrossa henkilötietolainsäädännön vaatimuksia edellä todetusti.

Rekisterin suojausperiaatteet

Prima Pet Premium käsittelee henkilötietoja tavalla, jolla pyritään varmistamaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus, mukaan lukien suojaaminen luvattomalta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta ja vahingoittumiselta. Käytämme asianmukaisia kulloinkin alalla hyväksytyiksi katsottuja teknisiä ja organisatorisia suojatoimia tämän turvaamiseksi. Tietojärjestelmät ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Tiedot on tallennettu järjestelmään, palomuurin suojaamalle alueelle salasanan ja käyttäjätunnusten taakse. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa, joka myönnetään vain meidän tai käyttämämme käsittelijän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin käyttöoikeus liittyy. 

Rekisteritietojen tarkistus, korjaus ja muut rekisteröityjen oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja tähän rekisteriin on tallennettu tai tieto siitä, ettei tässä rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus saada kopio ko. tiedoista. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista, tietyissä tilanteissa pyytää henkilötietojensa poistamista, pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä. Tietyin edellytyksin rekisteröidyllä on oikeus myös tietojen siirtämiseen järjestelmästä toiseen. Mikäli käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, on rekisteröidyllä oikeus peruuttaa antamansa suostumus (selvyyden vuoksi, peruuttamisella ei kuitenkaan ole vaikutusta ennen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen). 

Rekisteröidyn, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot tai käyttää muita oikeuksiaan, tulee esittää pyyntö rekisterinpitäjän rekisteristä vastaavalle henkilölle omakätisesti allekirjoitetulla asiakirjalla. Pyyntö tulee toimittaa kirjallisesti.

Pyynnöt tulee toimittaa osoitteeseen Prima Pet Premium Oy, ”Rekisteritietojen tarkastus ”tai ”Rekisteritietojen korjaus”, Kuokkamaantie 4, 33800 Tampere.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty voimassaolevan lainsäädännön vastaisesti. Lisätietoja valituksen tekemisestä saa Tietosuojavaltuutetun nettisivuilta www.tietosuoja.fi.