Jokakoiranoikeus-kilpailun säännöt

Kilpailun järjestäjä

Prima Pet Premium Oy, Kolismaankatu 5, 33300 Tampere. Jäljempänä "järjestäjä".

Osallistuminen

Kilpailuun voivat osallistua vähintään 18 vuotta täyttäneet Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt. Kilpailuun osallistuminen tapahtuu Instagramissa julkaisemalla Instagram-syötteelle, tarinoihin tai keloihin jokakoiranoikeus-aiheinen video tunnisteilla #jokakoiranoikeus ja @hauhauchampion. Osallistuja suostuu siihen, että järjestäjä voi jakaa näillä tunnisteilla julkaistuja videoita Instagram-kanavillaan. Osallistuja voi osallistua halutessaan kilpailuun useammalla videolla. Osallistujan Instagram-profiilin tulee olla julkinen, jotta järjestäjä voi huomioida osallistumisen.

Kilpailun järjestäjän työntekijät sekä kilpailun järjestämiseen osallistuneiden yhteistyökumppaneiden työntekijät voivat osallistua kampanjaan, mutta heitä ei huomioida pääpalkinnon arvonnassa.

Kilpailuaika

Kilpailuaika on 11.–24.10.2021. Tämän ajan ulkopuolella tulleita osallistumisia ei huomioida.

Voittajan valinta

Kilpailun pääpalkinto sisältää 200 euron S-ryhmän lahjakortin sekä Hau-Hau Champion-tuotteita (tuotteiden arvo noin 40 euroa). Pääpalkinnon voittaja arvotaan kaikkien kampanja-aikana jaettujen videoiden joukosta. Arvonta tapahtuu kilpailuajan päättymisen jälkeen viiden arkipäivän kuluessa.

Mainosvideoon osallistuminen

Osaa kampanja-aikana julkaistuista videoista pyydetään mukaan Hau-Haun jokakoiranoikeus-teemaiselle mainosvideolle (jäljempänä Jokakoiranoikeus-video). Osallistuminen on vapaaehtoista. Videon käyttölupaa pyydetään osallistujalta Instagramissa yksityisviestillä. Jokakoiranoikeus-video julkaistaan Hau-Hau Championin Instagram- ja Facebook-kanavilla sekä verkkosivuilla, ja sitä voidaan käyttää mainonnassa ja viestinnässä myös muissa digitaalisissa kanavissa. Osallistumalla kilpailuun ja toimittamalla videotiedoston annat suostumuksen tähän ja myönnät järjestäjälle pysyvän ja peruuttamattoman käyttöoikeuden hyödyntää videota järjestäjän markkinoinnissa ja viestinnässä sekä myönnät järjestäjälle oikeuden muokata videota (esimerkiksi lyhentää videota).

Video toimitetaan Hau-Hau Championin käyttöön erillisen verkkolomakkeen kautta. Kaikkia pyydettyjä videoita ei välttämättä käytetä Hau-Hau Championin Jokakoiranoikeus-videolla. Videotiedostoja voidaan pyytää ja käyttää jo kilpailuaikana sekä sen jälkeen.

Videon tekijänoikeus pysyy sen kuvaajalla ja videoita ei käytetä näissä säännöissä kuvaillun käytön lisäksi muihin tarkoituksiin ilman erillistä lupaa. Osallistuja vastaa siitä, että hänellä on oikeus myöntää edellä mainitut oikeudet järjestäjälle, ja että hän on saanut suostumuksen videon lähettämiseen ja käyttämiseen edellä mainituissa tarkoituksissa kaikilta aineistossa esiintyviltä henkilöiltä sekä siitä, ettei toimitettu video loukkaa kolmansien osapuolten immateriaali- tai muita oikeuksia (kuten yksityisyyden suojaa ja ettei videolla ole näkyvissä kolmansien osapuolten tavaramerkkejä tai tekijänoikeuden suojaamaa materiaalia). 

Jokainen, jonka videota halutaan käyttää Hau-Hau Championin Jokakoiranoikeus-videolla, saa kiitokseksi oman videotiedostonsa toimittamisesta Hau-Hau Champion -tuotepaketin (tuotteiden arvo noin 40 euroa). Voit halutessasi osallistua kilpailuun usealla videolla, mutta näitä tuotepaketteja on mahdollista saada vain yksi per osallistuja. Mikäli videotiedostoa ei ole toimitettu järjestäjän pyytämällä tavalla, järjestäjän ei tarvitse postittaa siihen liittyvää tuotepalkintoa.

Voittajan ja tuotepalkinnon saajien kontaktointi

Pääpalkinnon voittaja ja videoillaan tuotepaketteja saavat kontaktoidaan Instagramissa kommentilla ja/tai yksityisviestillä. Mikäli pääpalkinnon voittajalta ei saada vastausta viiden arkipäivän kuluessa, järjestäjällä on oikeus arpoa tilalle toinen voittaja.
Mikäli kilpailun järjestäjällä on syytä epäillä osallistujaa vilpillisestä tai muutoin kilpailun sääntöjen vastaisesta menettelystä, on arvonnan järjestäjällä oikeus hylätä osallistuminen ilman erillistä ilmoitusta. Palkintoja ei voi muuttaa rahaksi.

Henkilötietojen käsittely ja arpajaisvero: pääpalkinnon voittaja

Kilpailun järjestäjä ei käytä luovutettuja henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin. Henkilötietoja luovutetaan kolmannelle osapuolelle vain tietosuojalain sallimin tavoin tietojen tallennuksen sekä käsittelyn vuoksi. Järjestäjä antaa tiedon palkinnosta ja palkinnonsaajan tarpeellisista henkilötiedoista veroviranomaisille voimassa olevien verosäännösten edellyttämän mukaisesti. Järjestäjä vastaa pääpalkintoon liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta.

Yhteystietoja säilytetään vain kohtuullinen aika ja niitä käsitellään kampanjan toteuttamiseksi ja palkinnon luovuttamiseksi. Tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä voitte olla yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen tietosuoja@primapetpremium.fi. Tutustu tarkemmin rekisteri- ja tietosuojaselosteeseemme.

Henkilötietojen käsittely ja arpajaisvero: videoillaan tuotepaketteja saavat

Kilpailun järjestäjä ei käytä luovutettuja henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin. Henkilötietoja luovutetaan kolmannelle osapuolelle vain tietosuojalain sallimin tavoin tietojen tallennuksen sekä käsittelyn vuoksi. Järjestäjä antaa tiedon palkinnoista ja palkinnonsaajan tarpeellisista henkilötiedoista veroviranomaisille voimassa olevien verosäännösten edellyttämän mukaisesti.

Toimitetuista videotiedostoista kiitokseksi saadut tuotepaketit katsotaan tuloverotuksessa saajan muuksi veronalaiseksi ansiotuloksi, koska voiton saaminen ei perustu sattumaan. Tulonsaajan saamat tällaiset kilpailupalkinnot ovat kuitenkin verovapaita, jos palkintojen yhteismäärä vuoden aikana ei ylitä 100 euroa. 

Yhteystietoja säilytetään vain kohtuullinen aika ja niitä käsitellään kampanjan toteuttamiseksi (ml. Jokakoiranoikeus-videon toteuttaminen) ja tuotepalkinnon luovuttamiseksi. Tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä voitte olla yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen tietosuoja@primapetpremium.fi. Tutustu tarkemmin rekisteri- ja tietosuojaselosteeseemme.

Pääpalkinnon ja tuotepakettien toimittaminen

Järjestäjä vastaa siitä, että palkinto ja tuotepaketit postitetaan voittajan sekä tuotepaketin ansainneen osallistujan toimittamaan osoitteeseen kohtuullisen ajan kuluessa. Järjestäjä vastaa palkinnon ja tuotepakettien toimittamisen postimaksuista. Palkinto ja tuotepaketit postitetaan vain Suomessa sijaitseviin osoitteisiin. Kilpailun voittaja ja tuotepaketit ansainneet osallistujat vastaavat siitä, että järjestäjälle toimitetut yhteystiedot ovat oikeat ja että palkinto tai tuotepaketti noudetaan ennen sen palautumista järjestäjälle. Järjestäjällä ei ole velvollisuutta postittaa palkintoa tai tuotepakettia uudestaan sen palauduttua järjestäjälle.

Järjestäjän vastuu

Järjestäjän vastuu rajoittuu kaikissa tapauksissa pääpalkinnon tai tuotepaketin arvoon. Osallistuja vapauttaa järjestäjään sekä kampanjan järjestämisessä mukana olleet mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan. Järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainittujen palkinnon ja tuotepakettien arvoa tai määrää. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kampanjaan osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen.

Muut ehdot

Kilpailuun osallistuvat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Osallistuja vastaa siitä, että hän ei osallistuessaan (ml. hänen julkaisemansa video) loukkaa lakia, hyvää tapaa, tekijänoikeuksia, kunniaa, yksityisyyttä tai liikesalaisuutta. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Kilpailujulkaisussa ja kilpailusivustolla ilmoitetaan, mikäli järjestäjä joutuu tekemään muutoksia, jotka vaikuttavat kilpailun toteutukseen.

JAA KOIRAVIDEOSI #JOKAKOIRANOIKEUS

Näytä meille Instagram-videolla, mikä arjen tapahtuma tai muu tärkeä asia on sinun koiraystäväsi mielestä #jokakoiranoikeus, ja olet mukana kisassa.

OSALLISTU JA VOITA